با توجه به سياستگذاري کلان دولت و نظر به چشم انداز توسعه اقتصادي کشور ، همواره گسترش محدوده مناطق آزاد جز خواسته ها و مطالبات مردم به ويژه در مناطق کمتر توسعه يافته مي باشد .

حسب آخرين مصوبات هيات دولت در سفرهاي استاني و به استناد اخبار رسمي منتشر شده در حوزه مناطق آزاد ، در آينده نزديک و بعد از اخذ مراحل قانوني و تاييد و تصويب مجلس محترم شوراي اسلامي مناطق آزاد زير در کشور ايجاد خواهند شد :

1- منطقه آزاد بوشهر - استان بوشهر (لينک خبر)

2- منطقه آزاد مهران - استان ايلام  (لينک خبر)

که اطلاعات تکميلي بعد از تصويب نهايي از همين طريق اطلاع رساني خواهد شد .

همچنين مناطق آزاد ديگري در فازهاي مطالعاتي ، ارائه طرح توجيهي و ... قرار دارند که عمده آن به شرح زير اطلاع رساني مي شود :

1- منطقه آزاد اينچه برون - استان گلستان (لينک خبر)

2- منطقه آزاد جاسک - استان هرمزگان (لينک خبر)

3- منطقه آزاد کرمانشاه - استان کرمانشاه (لينک خبر)

4- منطقه آزاد سيستان - استان سيستان و بلوچستان (لينک خبر)

1مناطق آزاد.jpg